Ochrana osobných udajov

 

Privátne informácie

Ukladáme emailové adresy používateľov, ktorí s nami komunikujú emailom. Agregujeme informácie o tom, ktoré stránky si u nás naši návštevníci pozerajú, a tiež informácie, ktoré nám naši užívatelia slobodne poskytnú (napr. odpovede na otázky v prieskume). Tieto dáta využívame na zlepšenie našich produktov a služieb a v žiadnom prípade ich nezdieľame ani nepredávame tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy je sprístupnenie týchto údajov nevyhnutné pre vyšetrovanie alebo prevenciu trestnej činnosti, či v iných prípadoch vyžadujúcich zákonom.

 

Spracovávanie informácií

Keď sa zaregistrujete na ApartmanyvTatrach.sk, môžeme vás požiadať o informácie, ako napríklad vaše meno, názov firmy, emailovú adresu, fakturačné údaje. Tieto informácie sú používané výhradne pre správnu funkčnosť aplikácie, potreby fakturácie a klientskej podpory. V žiadnom prípade ich bez výslovného súhlasu užívateľa nezdieľame s tretími stranami.

 

Ako používame cookies

Cookie je malý textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor, ktorý je zaslaný vášmu prehliadaču našou webstránkou a uložený na pevnom disku vášho počítača.Cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť ApartmanyvTatrach.sk. Používame Cookies na uloženie informácií o práve prebiehajúcom spojení. Nie sú v nej uložené žiadne dáta, ktoré by sa dali akýmkoľvek spôsobom zneužiť.

 

Ukladanie dát

ApartmanyvTatrach.sk využívajú služby poskytovateľov hardwaru, sieťového pripojenia a ďalších technológií nevyhnutných pre správny beh aplikácie. I keď spoločnosť Teral, s.r.o. (prevádzkovateľ služby apartmanyvTatrach.sk) vlastní kód a databázy služby, všetky dáta, ktoré si do našich databáz uložíte, sú len vaše a vy k nim máte všetky práva a zodpovednosť za ne.

 

Zmeny

Teral, s.r.o. ako prevádzkovateľ služby ApartmanyvTatrach.sk môže pravidelne meniť tieto pravidlá. V prípade výraznej zmeny v spôsobe nakladania s údajmi zverenými používateľmi na stránke ApartmanyvTatrach.sk, budeme každého používateľa vopred informovať s možnosťou výmazu všetkých zverených dát v prípade jeho nesúhlasu s novými pravidlami.

 

Otázky

Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte prosím na adresu teral@teral.sk